Humanae vitae

VI. Pál pápa enciklikája a helyes születésszabályozásról

A teljes szöveg magyarul itt »
A teljes szöveg angolul itt »

 


Humanae vitae (lat. 'az emberi életnek'), 1968. júl. 25.: VI. Pál pápa (ur. 1963-78) enciklikája a helyes →születésszabályozásról. - Célja: védeni a házastársi szerelmet attól, hogy pusztán élvezeti tárggyá fokozzák le, s hogy a közhatalom (a különböző fogamzásgátló szerek és eszközök terjesztésével) beavatkozzék a házastársak életébe. - Előzményei. A →Gaudium et spes (51. p., 119. jegyzet) már kilátásba helyezte, hogy szakbizottság vizsgálja meg a születésszabályozás kérdéseit. XXIII. János p. (ur. 1958-63) 1963. III: biz-ot szervezett a modern házassági problémák tanulmányozására, melyet VI. Pál megerősített és kibővített (vö. 5. p.). E biz. a zsin. végéig nem készült el feladatával. Ezért a zsin., mely nem akarta a „felelős atyaság” kérdésének konkrét megoldását közvetlenül előterjeszteni, a biz-ot megbízta a további munkával a p. rendelkezésére. - VI. Pál p. ugyan magáévá tette a nemiségre és a házasságra vonatkozó újabb, perszonalista szemléletet (ezt a kritikus sajtó nem emlegette), de mivel a biz-on belül nem alakult ki egységes vélemény, úgy döntött, hogy a többségi vélemény ellenében a kisebbség álláspontját, a hagyományos tanítást fogadja el. Tehát: nemcsak a házasság egészének, hanem minden egyes nemi aktusnak nyitottnak kell maradnia a termékenységre. A születésszabályozás Egyh. által megengedett lehetősége a „természetes” módszer (→természetes családtervezés), mellyel - kellő indok esetén - a házastársak a terméketlen időszakokra korlátozzák a nemi érintkezést. Erkölcstelen minden olyan mesterséges beavatkozás (óvszerek, hormonkészítmények stb. használata), mely megakadályozza a nemi aktus természetes lefolyását és lehetetlenné teszi a fogamzást. Nem megengedett a nemi aktus félbeszakítása, a közvetlenül előidézett →abortusz, valamint a férfi és a nő sterilizálása. - A ~ lelkipásztori részében a pápa figyelmezteti a papokat, hogy legyenek megértők a házastársakkal, akik még nem tudják követni az eléjük tűzött eszményt. A hívők mindig érezzék a pap biztató szavában az irgalmas Üdvözítő szeretetét és megbocsátó jóságát. - A ~ az ellentmondás jele lett, és alkalom arra, hogy az addig lappangó ált. tekintély-ellenesség a felszínre törjön. Neves szakemberek, moralisták (akik a biz-ban az ún. „totalitás-elvet” képviselték, ti. hogy a házasság egészének, és nem minden egyes aktusnak kell nyitottnak lennie a nemzésre) bírálták a pápai döntést. Püspökkari körlevelek magyarázták a p. tanítást, s adtak gyakorlati irányelveket, mind a lelkipásztoroknak, mind a híveknek. - A ~t a sajtónak bemutató Msgr. Lambruschini 1968. VII. 29: kijelentette: A dokumentum nem tévedhetetlen pápai tanítás, bár a Tanítóhivatal olyan megnyilatkozatkozása, amely minden kat. hívőtől engedelmességet vár. A pápa itt a →természettörvényt értelmezi, nincs meg tehát az abszolút →tévedhetetlenségnek az a garanciája, ami a kinyilatkoztatásban benne foglalt hittani és erkölcsi igazságok →ex cathedra definíciójánál megvan. - A ~ tanítását jó néhány későbbi dokumentum megerősítette: Quaestio de abortu (1974), →Persona humana (1975), →Familiaris consortio (1981), Donum vitae (1987), →Catholicae Ecclesiae Catechismus (1992), →Veritatis splendor (1993), →Evangelium vitae (1995), II. János Pál p.: Beszéd a ~ megjelenésének 20. évfordulóján a moralisták nemzetközi kongresszusa résztvevőihöz (1988. XI. 12.). - Kiadása: M-ul: Amit Isten egybekötött. Bp., 1986:79. - Válogatott részei: ETM: 4470-79. SZ.F.

 

Szabó Ferenc: Az ember és világa. Róma, 1969:216. - LThK 1993. - Congar, Y.: Église et papauté. Párizs, 1994:312.

 

Forrás: Magyar Katolikus Lexikon

 


Vissza az Egyházi dokumentumokhoz »»

 

Könyvek

Mit jelent férfinak lenni? Miként éri el egy fiú a férfiasságot? Hogyan kezeli egy igazi férfi a nőket? Férfias-e a tisztaság? Kinek teremtett engem Isten? Megérdemled, hogy egyenes, és őszinte válaszokat kapj ezekre a kérdésekre. A Tiszta Férfiasság zsebkönyv megválaszolja ezeket a kérdéseket, mi...
A Tiszta Szerelem című zsebkönyv az igaz szerelem nyomában járva választ ad a szerelemmel, és a szexualitással kapcsolatos kérdéseidre. Rámutat a legtipikusabb akadályokra, amelyek a szerelem örömteli megélését lehetetlenné teszik, és akár meg is betegíthetnek minket. Részletes, és komoly...
A mai világban egy fiatal nő túlságosan könnyen becsaphatja magát a szerelemmel kapcsolatos hazugságokkal. Mit gondol magában? „A fiúk nem akarnak egy erkölcsös lányt.” „Senki nem sérül.” „Ez csak játék és szórakozás.” „Az én testem, az én döntésem.” „Ha nemet mondok, elveszíthetem.” „Nem lehetek...
A fiú és a lány, a férfiasság és a nőiesség, a férj és a feleség, az anya és az apa jelentése mára teljesen elbizonytalanodott, a nemiség, a házasság, a szex és a család értelmére pedig mélységes homály borul. Mindent átértelmeztek, de egyik új értelmezés sem tekinthető biztosnak. Minek köszönhető...
1 | 2 | 3 | 4 >>