Familiaris Consortio

II. János Pál pápa apostoli buzdítása az egész Katolikus Egyház püspökeihez, papjaihoz és híveihez a keresztény család feladatairól a mai világban

A teljes szöveg magyarul itt »
A teljes szöveg angolul itt »

 

 

Familiaris consortio (lat. 'családi közösség'), 1981. nov. 22.: II. János Pál pápa szinodus utáni apostoli buzdítása a keresztény →család feladatairól a mai világban. - Tartalma: Az Egyh. küldetésének része, hogy a családot mint Isten drága ajándékát őrizze és szolgálja (1-3). Ezért a p. világosan elmondja a család pozitív és negatív vonásait a 20. sz. végén, amikor sok hagyományos és sérthetetlennek tűnő érték a ker. családokban is kérdésessé válik. Megismerve Isten tervét a családról, az istenképmás ember a házasságban Isten és az ember szövetségének képévé válik, főként a szentségi házasságban, ahol Isten ajándékaként fogadják a gyermeket, személyes közösségeben élnek, uakkor becsülik a szüzesség ajándékát is (11-16). A ker. család feladata a személyes közösség kialakítása, melyben a család minden tagja jogokkal és kötelességekkel bír (18-27); az élet továbbadása és nevelése (28-41); részvétel a társad. fejlődésében, melynek a család jogokkal és kötelességekkel felruházott első sejtje (42-48); részesedés az Egyh. misztériumában a hit és az evangelizálás, az Istennel való dialógus és a felebarátok szolgálata révén (49-64). Mindehhez a családnak minden időszakában és a legnehezebb helyzetekben is támogatást kell kapnia az Egyh-tól (→család lelkipásztori gondozása) (65-86). Fokozatos megtéréssel kell eljutni a világ bármely kultúrájában a →bölcsességre. - M-ul: Pápai Megnyilatkozások V. (II. János Pál Familiaris consortio apostoli buzdítása a családról. 1981. XI. 22. Ford. Diós István. Bp., 1982) **

Forrás: Magyar Katolikus Lexikon

 

 

 

Vissza az Egyházi dokumentumokhoz »»

 

 

Könyvek

Családlexikon - A családdal és az élettel kapcsolatos vitatott fogalmakról és etikai kérdésekről „A mai társadalomban úgy revolverezik a családot, hogy a régi fogalmakat – pl. család, házasság, élet, jog, szabadság stb. – kiüresítik és átértelmezik. Ez a lexikon, amely a fogalmak tisztaságát...
II. János Pál: Férfi és nő Elmélkedések a Teremtés könyve alapján Audiencia-beszédek a Vatikánban (1979. szeptember 5. - 1980. április 2.) Tartalom: Elôszó A házasság egysége és felbonthatatlansága (1979. szeptember 5.) A bibliai teremtéstörténet elemzése (1979. szeptember...
A Természetes Családtervezés előnyei a házaséletben Először jön a szerelem, Utána a házasság… És aztán? A házasságkötés a családalapítás első lépése, de sok pár érzi úgy, hogy később kellene gyermeket vállalnia. Milyen lehetőségei vannak a fogamzásgátlás terén azoknak a pároknak, akik követni...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>